List of terms Number: 18 terms

Форс-мажорні обставини

Форс-мажорні обставини — непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання замовника або виконавця (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо, заборона експорту (імпорту), валютні обмеження або інші обмеження прав власності на сировину чи готову продукцію, у тому числі на їх переміщення, прийняті державою або відповідним державним органом тощо) і призводять до порушення умов укладених контрактів, цього Закону та інших законодавчих актів.


Форс-мажорні обставини

Надзвичайна й непереборна сила (стихія, страйк, локаут, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь), що звільняє сторони договору від відповідальності за невиконання зобов'язань.

 Про затвердження Правил користування тепловою енергією
Міненерго України, Держбуд України; Order, Rule on October 28, 1999307/262

Форс-мажорні обставини — надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:

винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);

умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.

 Про затвердження Правил користування електричною енергією
Нацкомелектроенергетики; Resolution, Rule, Treaty, Specification, Procedure, Act on July 31, 199628

Форс-мажорні обставини — обставини непереборної сили та інші незалежні від громадянина обставини.


Форс-мажорні обставини — обставини непереборної сили та інші незалежні від громадянина обставини.


Форс-мажорні обставини — непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання замовника або виконавця (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо, заборона експорту (імпорту), валютні обмеження або інші обмеження прав власності на сировину чи готову продукцію, у тому числі на їх переміщення, прийняті державою або відповідним державним органом тощо) і призводять до порушення умов укладених контрактів, цього Закону та інших законодавчих актів.


Форс-мажорні обставини — незвичайні і непередбачувані обставини поза контролем перевізника та пасажира, наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль.


Форс-мажорні обставини — незвичайні і непередбачувані обставини поза контролем перевізника та вантажовідправника (вантажоодержувача), наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль.

 Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів
Мінтранс України; Order, Rule on October 14, 2003793

Форс-мажорні обставини — незвичайні і непередбачувані обставини поза контролем перевізника та вантажовідправника (вантажоодержувача), наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль.


Форс-мажорні обставини — обставини непереборної сили, незвичайні і непередбачувані обставини поза контролем перевізника та пасажира, наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль.


Форс-мажорні обставини — форс-мажорні обставини — обставини непереборної сили та інші незалежні від громадянина обставини.


"Форс-мажорні обставини" — надзвичайні обставини, що загрожують безпеці повітряного судна, а також життю та здоров'ю людей, що знаходяться на його борту, і через це примушують екіпаж повітряного судна йти на входження в межі території іншої держави навмисно або внаслідок непереборної сили. Такі обставини можуть бути викликані несправністю повітряного судна, відсутністю запасу палива, пожежею на борту, захворюванням екіпажу або пасажирів, складними погодними умовами.


Форс-мажорні обставини — надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту), непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, пожежа, вибух), умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.


Форс-мажорні обставини — обставини непереборної сили, незвичайні та непередбачувані обставини поза контролем перевізника та пасажира, наслідків яких не можна було уникнути, навіть доклавши найбільших зусиль.

 Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу
Мінтрансзв'язку України; Order, Rule on April 23, 2010216

Форс-мажорні обставини - надзвичайні, непередбачені та непереборні за таких умов події, що відбуваються незалежно від бажання та є поза контролем аукціонного офісу та енергопостачальників (незалежно від статусу, в якому вони перебувають відповідно до положень цього Порядку), і які є обставинами, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов’язань


Форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та яка може бути викликана

 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution, Form, Statement, Rule, Treaty, Passport on March 14, 2018312

Форс-мажорні обставини - це надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту); непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух); умовами, регламентованими рішеннями відповідних органів виконавчої влади, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями. Виникнення форс-мажорних обставин повинно бути документально підтверджене


Форс-мажорні обставини - дія непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання послуги



on top