List of terms Number: 1 term

Вимірна одиниця об'єкта інвестування

Вимірна одиниця об'єкта інвестування — встановлена правилами фонду фінансування будівництва одиниця виміру об'єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об'єкта інвестування як єдиного цілого.on top