List of terms Number: 2 terms

Використання іноземної валюти як засобу платежу

Використання іноземної валюти як засобу платежу — це розрахунок за продукцію, роботи, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності та інші майнові права.

 Про затвердження Положення про валютний контроль
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation on February 8, 200049

Використання іноземної валюти як засобу платежу (валютна операція) - використання іноземної валюти на території України для виконання будь-яких грошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваютьсяon top