List of terms Number: 1 term

Виконання замовлень від імені клієнта

"Виконання замовлень від імені клієнта" означає діяльність з метою укладення угод щодо купівлі чи продажу одного або більше фінансового (-их) інструмента (-ів).on top