List of terms Number: 1 term

Виконавець окремого завдання (проекту)

Під терміном "виконавець окремого завдання (проекту)" розуміється резидент, за кошти якого організовується та здійснюється виконання окремого завдання (проекту) у сфері національної безпеки та оборони держави, а також подальша експлуатація його результатів з наданням послуг установам, що фінансуються з державного бюджету чи відповідних місцевих бюджетів, за фіксованими тарифами згідно з договором про передачу, виконання та використання результатів окремого завдання (проекту).on top