List of terms Number: 2 terms

Торф

Торф — тверде паливо, що утворилося в результаті часткового розкладання відмерлої рослинності в умовах високої вологості і обмеженого доступу повітря (початкова стадія обвуглення).


Торф — органічна гірська порода, що утворилася внаслідок відмирання і неповного біохімічного розкладу болотних рослин в умовах надлишкового зволоження при нестачі кисню, який може містити до 50% мінеральних компонентів на суху речовину.

Торф — органічна порода із зольністю менше 50%; порода із зольністю більше 50%, але менше 85% — органо-мінеральні відклади (далі — ОМВ). При більше 85% — порода відноситься до мінеральних ґрунтів.

Зовнішнє торф — це волокниста (при малому ступені розкладу рослинних залишків) чи пластична (при високому ступені розкладу) маса. Забарвлення торфу залежить від вмісту в ньому гумусу і змінюється від світло-жовтого у мало розкладеному стані до темно-коричневого чи майже чорного у сильно розкладеному стані.on top