List of terms Number: 1 term

Торговий портфель цінних паперів

Торговий портфель цінних паперів — цінні папери, придбані банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань їх ціни. До торгового портфеля цінних паперів можуть бути віднесені лише високоліквідні цінні папери.on top