List of terms Number: 7 terms

Торговий патент

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.


Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. Спеціальний торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону. Порядок патентування певних видів підприємницької діяльності встановлюється законом

 Господарський кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on January 16, 2003436-IV

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. Спеціальний торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону. Порядок патентування певних видів підприємницької діяльності встановлюється законом.

 Господарський кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on January 16, 2003436-IV

Торговый патент — это государственное свидетельство, удостоверяющее право субъекта предпринимательской деятельности или его структурного (обособленного) подразделения заниматься указанными в Законе видами предпринимательской деятельности, в частности осуществлением операций по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса.


"Торговий патент" — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними у цьому Законі видами підприємницької діяльності.


Торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу — державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.

 Податковий кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on December 2, 20102755-VI

Торговий патент для цілей розділу XII цього Кодексу - державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору

 Податковий кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on December 2, 20102755-VI


on top