List of terms Number: 2 terms

Торговельне мореплавство

Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється діяльність, пов'язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю, також для інших господарських, наукових і культурних цілей.

 Кодекс торговельного мореплавства України
Code of Ukraine; Law, Code on May 23, 1995176/95-ВР

Торговельне мореплавство - діяльність, пов’язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладення кабелю, а також для інших господарських, наукових і культурних цілей

 Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Doctrine on October 7, 20091307


on top