List of terms Number: 2 terms

Торгова діяльність

Торгова діяльність — діяльність з придбання або створення активів і пасивів з метою продажу в близькому майбутньому та/або для отримання прибутку від короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі (торгові операції), а також діяльність з хеджування торгових операцій.


Торгова діяльність згідно з п. 2 Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. N 108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення", — це діяльність юридичних осіб і громадян із здійснення "закупівлі і продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Тобто мають бути здійснені операції купівлі і подальшого продажу одного і того ж товару.on top