List of terms Number: 1 term

Токсико-мутагенний фон

Токсико-мутагенний фон визначають за токсичними і мутагенними проявами у клітинах біоіндикаторів, що виникають під впливом шкідливих факторів, присутніх у навколишньому середовищі.on top