List of terms Number: 1 term

Товаровиробник

Товаровиробник — суб'єкт господарювання, який здійснює види економічної діяльності, що класифікуються за секціями "A" — "F" КВЕД, та в якого валовий дохід (для фізичної особи — підприємця — обсяг виручки), отриманий від операцій з реалізації продукції власного виробництва і продуктів її переробки за попередній звітний період (періоди), визначений з урахуванням циклічності виробництва, перевищує 75 процентів загальної суми валового доходу (обсягу виручки) за умови використання у виробничому процесі виробничих потужностей (приміщення, устаткування, обладнання) [для сільськогосподарського товаровиробника — сільськогосподарських угідь та/або поголів'я сільськогосподарських тварин], сировини, матеріалів, робочої сили, технологічних процесів тощо, що підтверджується податковою та/або фінансовою звітністю суб'єкта господарювання.

 Про стимулювання кредитування економіки України
Resolution of the National Bank of Ukraine; Procedure on November 3, 2009650


on top