List of terms Number: 1 term

Товари цільового призначення

Товари цільового призначення (далі — товари) — товари (продукція), що ввозяться на митну територію України для використання в окремій галузі, для промислової переробки чи для виробництва певної продукції й перелік яких наведено в додатку 1 до цього Порядку.on top