List of terms Number: 1 term

Товари середньострокового користування

Товари середньострокового користування — це товари, термін служби яких значно коротший за товари довгострокового користування (хоча може перевищувати один рік), а їхня вартість — значно нижча.

 Про затвердження Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)
Держкомстат України; Order, Classification, Plan, Events on December 29, 2007480


on top