List of terms Number: 2 terms

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів — надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин та парникових газів або їхніх сумішей.


Викиди забруднюючих речовин та парникових газів — надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин та парникових газів або їхніх сумішей.on top