List of terms Number: 1 term

Викиди

"Викиди" означають емісію парникових газів і/або їх прекурсорів в атмосферу над конкретним районом і за конкретний період часу.on top