List of terms Number: 1 term

Викид (емісія)

Викид (емісія) — надходження забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду.on top