List of terms Number: 1 term

Вертикаль схилу

Вертикаль схилу — напрямок вздовж схилу, перпендикулярний його горизонталі.

 Про затвердження Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
МНС України (з 2005 р.), Держнаглядохоронпраці України; Order, Rule, Typical Form on July 13, 2005119


on top