List of terms Number: 1 term

Сертифікат аудитора з метрології

Сертифікат аудитора з метрології — документ, що засвідчує компетентність аудитора в здійсненні робіт з уповноваження та/або атестації в державній метрологічній системі.

 Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології
Держспоживстандарт України; Order, Procedure, Requirements, Typical Form, Card, Opinion, Protocol, Certificate, Specification, Report on July 27, 2007166


on top