List of terms Number: 1 term

Сертифікат аудитора банків

Сертифікат аудитора банків (далі — сертифікат) — офіційний документ, який визначає кваліфікаційну придатність аудитора на проведення аудиту банків. Сертифікат (додаток 1) не підлягає передачі для його використання іншими аудиторами.

 Про затвердження Порядку сертифікації аудиторів банків
Аудиторська палата; Decision, Procedure, Certificate, Typical Form, Statement, Rule on October 11, 2007183/3


on top