List of terms Number: 9 terms

Сертифікат

Сертифікат — бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" та засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).


Сертифікат — документ, що видається відповідно з вимогами даного Положення, і який засвідчує компетентність спеціаліста у здійсненні певного виду діяльності.


Сертифікат — юридичний документ, який видається відповідно до системи сертифікації та свідчить про те, що забезпечується необхідна упевненість у тому, що експлуатант належним чином відповідає конкретним вимогам нормативних документів для виконання повітряних перевезень та авіаційних робіт і забезпечення безпеки польотів.


Сертифікат — документ, який свідчить, що його власник відповідає певним вимогам, які встановлено для цього напрямку діяльності.

 Про затвердження Правил авіаційного пошуку та рятування в Україні
МНС України (з 2005 р.); Order, Rule, Typical Form, Requirements, Procedure, Terms on May 17, 2006297

Сертифікат — документ (сертифікат, схвалення, схвальний лист тощо), який видається за результатами сертифікації і засвідчує відповідність суб'єкта або об'єкта авіаційної діяльності вимогам авіаційних правил України.

 Повітряний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on May 19, 20113393-VI

Сертифікат - документ (сертифікат, схвалення, схвальний лист тощо), який видається за результатами сертифікації і засвідчує відповідність суб'єкта або об'єкта авіаційної діяльності вимогам авіаційних правил України

 Повітряний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on May 19, 20113393-VI

Сертифікат - сертифікат (військовий) (хоча таке значення має будь-який попередній цивільний сертифікат, виданий визнаним цивільним компетентним органом)


Сертифікат - бланк, який містить персональні дані учасника (прізвище, ім’я, по батькові), назву навчання (тренінгу), дату його проведення, реєстраційний номер, а також підпис, ініціали та прізвище Голови Національного агентства (або в.о. Голови)


Сертифікат - документальне підтвердження відповідності органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що видається органом сертифікаціїon top