List of terms Number: 2 terms

Серія сертифікатів ФОН

Серія сертифікатів ФОН — сукупність сертифікатів ФОН одного емітента в межах одного випуску сертифікатів ФОН, що мають єдиний реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права.


Серія сертифікатів ФОН - сукупність сертифікатів ФОН одного емітента в межах одного випуску сертифікатів ФОН, що мають єдиний реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові праваon top