List of terms Number: 1 term

Середовище існування рослин і тварин

Середовище існування рослин і тварин — сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати.on top