List of terms Number: 1 term

Середня (фаза стабілізації) фаза комунальної аварії

Середня (фаза стабілізації) — фаза комунальної аварії, яка починається через один-два місяці та закінчується через 1-2 роки після початку радіаційної аварії, на якій відсутні (через радіоактивний розпад) короткоіснуючі осколочні радіоізотопи телуру 140 140 і йоду, Ba + La, але у формуванні гамма-поля зростає роль

95 95 134 136 137 Zr + Nb, ізотопів рутенію і церію, Cs, Cs і Cs. Основними джерелами внутрішнього опромінення на середній фазі 134 136 137 аварії як правило є радіоізотопи цезію (Cs, Cs, Cs) і 89 90 стронцію (Sr, Sr), які надходять з продуктами харчування, виробленими на радіоактивно-забруднених територіях;

пізня (фаза відновлення) — фаза комунальної аварії, що починається через 1-2 роки після початку аварії, коли основним 137 джерелом зовнішнього опромінення є Cs у випадіннях на ґрунт, а 137 90 внутрішнього — Cs і Sr у продуктах харчування, які виробляються на забруднених цими радіонуклідами територіях.on top