List of terms Number: 1 term

Середньострокове бюджетне планування

Середньострокове бюджетне планування — це визначення головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі Програми діяльності Кабінету Міністрів України плану своєї діяльності на середньостроковий період та обсягу необхідних коштів для досягнення поставлених цілей у середньостроковій перспективі.on top