List of terms Number: 1 term

Середній тариф (звіт)

Середній тариф" (звіт) — тариф за звітній місяць, розрахований шляхом ділення обсягу фактичної товарної продукції на фактичний корисний відпуск.

 Про відомчу статистичну звітність НКРЕ
НКРЕ; Resolution, Specification, Instruction on January 30, 2002103


on top