List of terms Number: 2 terms

Середній ремонт

Середній ремонт — це плановий заводський ремонт, який здійснюється з метою відновлення технічно-експлуатаційних характеристик корабля і проводиться для ремонту чи заміни елементів обмеженої номенклатури.


Середній ремонт — ремонт, який виконують для відновлення справності та часткового відновлення ресурсу виробів із заміною або відновленням складових частин обмеженої номенклатури і контролем технічного стану складових частин, що виконують в обсязі, встановленому в ремонтній (конструкторській) документації. Значення частково відновлюваного ресурсу встановлюють у ремонтній (конструкторській) документації.on top