List of terms Number: 1 term

Середнє квадратичне значення (коливної величини)

Середнє квадратичне значення (коливної величини)

Квадратний корінь із середнього арифметичного або середнього інтегрального значення квадрата коливної величини в певному інтервалі часу.on top