List of terms Number: 3 terms

Семінарське заняття

Семінарське заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).


Семінарське заняття представляє собою комплексну форму й завершальну ланку у вивченні певного модуля або складової програми, передбачених робочим навчальним планом.


Семінарське заняття - це вид навчального заняття, під час якого науково-педагогічний (педагогічний) працівник організовує дискусію навколо попередньо визначеної проблеми (теми), до якої всі курсанти (слухачі, студенти) готують тези виступів на підставі отриманих завдань.on top