List of terms Number: 1 term

Секція страхування (підгалузь страхування)

Секція страхування (підгалузь страхування) — частина страхового портфелю (об'єктів страхування) з рівноризиковими ознаками.

 Про затвердження Методики розрахунку страхових тарифів
Мінекономіки (до2000р.), Укрстрахнагляд, Мінфін України; Order, Method on July 31, 1995124/48/131


on top