List of terms Number: 7 terms

Секретна інформація

"Секретна інформація" — відомості, виражені в будь-якій формі, що захищаються відповідно до законодавства держав Сторін, передані в порядку, встановленому кожною із Сторін і цією Угодою, а також створені в процесі співробітництва Сторін.


Секретна інформація — інформація, документ або матеріал, що містить державну таємницю, зокрема військову, політичну, економічну, наукову, технічну або будь-яку іншу інформацію, що включена до переліку відомостей, що становлять державну таємницю, погодженого відповідно до національного законодавства держав Сторін, і втрата або несанкціоноване розкриття якої, може завдати шкоди національній безпеці, економічним або політичним інтересам держав Сторін.


Секретна інформація" — відомості, виражені в будь-якій формі, що захищаються відповідно до законодавства держав кожної зі Сторін, передані в порядку, встановленому кожною зі Сторін і цією Угодою, а також створені в процесі співробітництва Сторін, розголошення яких може завдати шкоди безпеці та інтересам України та (або) Республіки Молдова.


Секретна інформація" — інформація та матеріали, незалежно від форми, природи та способу передачі, яким надано певний рівень секретності, а також які в інтересах національної безпеки та згідно з національним законодавством держав Сторін, підлягають охороні від несанкціонованого доступу.


"Секретна інформація" — відомості, які становлять державну таємницю, виражені в будь-якій формі, що захищаються відповідно до законодавств держав Сторін, передані в порядку, встановленому кожною із Сторін і цією Угодою, а також створені в процесі співробітництва Сторін, несанкціоноване поширення яких може завдати шкоди безпеці й інтересам України і Республіки Казахстан.


"Секретна інформація" — будь-який вид даних незалежно від їхньої фізичної форми, характеристик, а також засобів передачі, що засекречені відповідно до національного законодавства держав Сторін та статті 3 цієї Угоди, і які в інтересах національної безпеки та згідно з національним законодавством держав Сторін потребують охорони від несанкціонованого доступу.


"Секретна інформація" — інформація, що засекречена і підлягає охороні відповідно до національного законодавства держав Сторін і цієї Угоди, і несанкціоноване розповсюдження якої може завдати шкоди державній безпеці та інтересам держав Сторін.on top