Про дошкільну освіту
Law of Ukraine on July 11, 20012628-III

Базовий компонент дошкільної освіти (All definitions of termin — 3)

Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті

Find the definition in the text on January 1, 2015

Базовий компонент дошкільної освіти — державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті

Find the definition in the text on September 28, 2017

Будинок дитини (All definitions of termin — 2)

Будинок дитини — дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Дошкільна освіта (All definitions of termin — 4)

Дошкільна освіта — цілісний процес, спрямований на:

забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду

Find the definition in the text on January 1, 2015

Дошкільний вік (All definitions of termin — 2)

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини

Find the definition in the text on January 1, 2015

Дошкільний вік — базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Дошкільний навчальний заклад (All definitions of termin — 3)

Дошкільний навчальний заклад — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту

Find the definition in the text on January 1, 2015

Заклад дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту

Find the definition in the text on September 28, 2017

Освітня програма (All definitions of termin — 5)

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти

Find the definition in the text on September 28, 2017

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти (All definitions of termin — 2)

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу

Find the definition in the text on September 28, 2017

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу

Find the definition in the text on January 1, 2015

Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу (All definitions of termin — 2)

Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки

Find the definition in the text on January 1, 2015

Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу — особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Find the definition in the text on December 5, 2012

Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти

Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки

Find the definition in the text on September 28, 2017


on top