List of terms Number: 1 term

Ведення Єдиного реєстру

Ведення Єдиного реєстру — процедура ведення автоматизованого банку даних та картотеки зразків ГЗЕ, проведення робіт з реєстрації ГЗЕ, надання (скасування) реєстраційних номерів, оформлення та видача свідоцтв про реєстрацію, унесення змін, надання інформації за запитами, зберігання Єдиного реєстру.on top