List of terms Number: 1 term

Розвідані експлуатаційні запаси питних і технічних підземних вод

Розвідані експлуатаційні запаси — це запаси питних і технічних підземних вод, кількість, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські, гірничо-геологічні, еколого-геологічні та інші умови формування яких вивчені на рівні, достатньому для опрацювання проектів будівництва водозабірних споруд.on top