List of terms Number: 1 term

Роз'яснювальна кампанія

Роз'яснювальна кампанія — комплекс заходів, спрямованих на об'єктивне, системне та послідовне інформування громадян про певні проблеми, питання, рішення, які розв'язуються, вирішуються, приймаються або повинні бути прийняті органом виконавчої влади у відповідній сфері, галузі, а також на території адміністративно-територіальної одиниці.on top