List of terms Number: 2 terms

Робочі стандартні зразки

Робочі СЗ (РСЗ) — це окрема серія лікарського засобу (субстанції) або її частина, для якої встановлені якість і чистота шляхом порівняння з офіційними СЗ. Специфіка використання РСЗ полягає в тому, що вони атестуються за офіційними СЗ, зазначеними у відповідних АНД, у межах підприємства і використовуються відповідно до внутрішньої системи якості підприємства або уповноваженої лабораторії.

 Порядок використання стандартних зразків та інших речовин порівняння
МОЗ України, ДІ якості лікар. засобів МОЗ; Letter, Procedure on March 12, 2002

Робочі стандартні зразки — окрема серія лікарського засобу (субстанції) або її частина, для якої встановлені якість і чистота шляхом порівняння з офіційними стандартними зразками.on top