List of terms Number: 13 terms

Робочий час

Термін "робочий час" — це час починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.


Перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні.

 Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Specification, Regulation, Procedure, Act, Classifier, Message on August 21, 20011094

"Робочий час" означає проміжок часу, протягом якого працівник перебуває в розпорядженні роботодавця; це поняття не охоплює години відпочинку, коли наймана особа не перебуває в розпорядженні роботодавця.

 Конвенція про регулювання робочого часу в торгівлі та установах N 30 (укр/рос)
Міжнародна організація праці; Convention, International document on June 28, 193030

Термін "робочий час" означає час, протягом якого працівник перебуває у розпорядженні роботодавця, якщо тільки це не визначається інакше національними законодавством чи практикою.

 Конвенція про умови праці в готелях, ресторанах та аналогічних закладах N 172 (укр/рос)
Міжнародна організація праці; Convention, International document on June 25, 1991172

Робочий час — час протягом якого екіпаж повітряного судна зобов'язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.


У проекті Трудового кодексу України, прийнятому Верховною Радою України в першому читанні, запропоновано таке визначення:

"Робочий час — це час, протягом якого працівник повинен виконувати обов'язки за трудовим договором. Відповідно до трудового законодавства до робочого часу можуть включатися інші періоди часу".


Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов'язки.


Робочий час — час, протягом якого екіпаж повітряного судна зобов'язаний виконувати роботу визначену трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 Про затвердження Правил організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві
Мінтрансзв'язку України; Order, Rule, Typical Form, Plan, Instruction, Report, Letter, Specification, Act on December 22, 20061179

Робочий час — це час, протягом якого працівник повинен виконувати обов'язки за трудовим договором.

 Про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку
Мінпраці України; Letter, Excerpt on June 22, 2007199/13/116-07

Робочий час — це час, пов'язаний з виробничою діяльністю і який вимірюється впродовж визначеного обстежуваного періоду.


Робочий час — це час, пов'язаний із виробничою діяльністю і який вимірюється впродовж визначеного обстежуваного періоду.


Робочий час - проміжок часу з понеділка до п’ятниці з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів)


Робочий час - проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);on top