List of terms Number: 4 terms

Робочий еталон

Робочий еталон — еталон, призначений для повірки чи калібрування засобів вимірювальної техніки (ДСТУ 2681).


Робочий еталон — еталон, призначений для повірки чи калібрування засобів вимірювальної техніки.


Робочий еталон — еталонний зразок, що атестований за допомогою високоточного вимірювального засобу і що застосовується для періодичного калібрування засобів вимірювань при їх використанні.


Робочий еталон - еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної технікиon top