List of terms Number: 10 terms

Робоча зона

Робоча зона — простір, обмежений по висоті до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників. ГОСТ 12.1.005-88.

 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Мінпраці України (до1997р.); Recommendations, Typical Form on September 1, 199241

Робоча зона — простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників.

 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Resolution, Norms on December 1, 199942

Робоча зона

Простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або площадки, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників.


Робоча зона — простір заввишки до 2 м над рівнем підлоги або площини, на яких розташовані місця постійного або тимчасового перебування працівників.


Робоча зона — сукупність розкривних, видобувних та відвальних уступів, на яких одночасно проводяться гірничі роботи. Від площі робочої зони залежить продуктивність кар'єру з руди, розкриву та внутрішнього відвалоутворення.


Робоча зона — простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходяться місця постійного чи непостійного (тимчасового) перебування працівників.


Робоча зона — визначений простір, у якому розташовано робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників.


Робоча зона — обсяг простору висотою 2100 мм над рівнем палуби, на якому знаходяться місця постійного чи тимчасового перебування осіб, зайнятих виконанням виробничих операцій.

 Про затвердження Державних санітарних правил для морських суден України
Голов.державн.санітарний лікар; Resolution, Rule, Certificate, Typical Form on December 20, 200057

Робоча зона - простір, у якому здійснюється пересування вантажопідіймального крана чи машини та їх вантажозахоплювального органу під час роботи


Робоча зона - вся дільниця, призначена для розміщення постійних та тимчасових робочих місць, установок, що використовуються для добування корисних копалин підземним або відкритим способом, зокрема розкривних та інших відвалів, а також приміщення, до яких працівники мають доступ у процесі роботиon top