List of terms Number: 8 terms

Робоча група

Робоча група — група фахівців Фонду державного майна України, регіонального відділення Фонду державного майна України або Фонду майна Автономної Республіки Крим (у кількості 3-х осіб), центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу (одна особа), утворена для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання повноважень, визначених цим Положенням.


Робоча група — тимчасовий робочий орган, який створюється замовником конкурсу для забезпечення роботи конкурсного комітету під час організації, підготовки та проведення конкурсу.


РОБОЧА ГРУПА — працівники підрозділів органів ДПС у кількості 3-5 осіб, в обов'язки яких входить відпрацювання інформації про експортні операції.


Робоча група - група, що утворюється з уповноважених працівників для проведення перевірки, персональний склад та керівник якої визначається в письмовому посвідчені/наказі


Робоча група - група, що утворюється з уповноважених працівників для проведення перевірки, персональний склад та керівник якої визначається в письмовому посвідчені/розпорядженні


Робоча група - група осіб, які представляють інтереси всіх зацікавлених сторін та гендерних груп, яка уповноважена здійснювати підготовку пропозицій та обговорення проекту регіональної стратегії та плану заходів


"Робоча група" означає робочу групу зацікавлених осіб для впровадження Частини 3.1 Проекту, яка складається з таких зацікавлених осіб, визначена в ІДРП та міністерському наказі, що є задовільним для Банку.


Робоча група - утворюється з числа працівників державного органу, в якому проводиться аналіз посад, для забезпечення організації проведення аналізу посад, координації роботи аналітиків, підготовки звітів про досягнуті результати тощоon top