List of terms Number: 1 term

Роботи спеціальні

Роботи спеціальні

Роботи, до яких ставлять додаткові (під вищені) вимоги безпеки праці. До таких робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних методів і прийомів ви конання спеціальних робіт і мають в ква ліфікаційному посвідченні відповідний запис.on top