List of terms Number: 1 term

Роботи ремонтні (ремонт)

Роботи ремонтні (ремонт)

Комплекс робіт з відновлення справності і роботоздатності обладнання і пристроїв. До ремонтних робіт, крім відновлювальних, належать різні види випробування, нала годжувальні роботи і окремі види техніч ного обслуговування, що входять до складу регламентних робіт.on top