List of terms Number: 10 terms

Роботи протипожежного призначення

Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів (визначені у розділі II Ліцензійних умов).


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам (визначені у розділі II Ліцензійних умов).


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам (визначені у розділі II Ліцензійних умов).


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів (визначені у розділі II Ліцензійних умов).


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів (визначені у розділі II Ліцензійних умов).


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам (визначені у розділі II Ліцензійних умов).


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності протипожежного призначення.


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності протипожежного призначення.


Роботи протипожежного призначення — окремі види робіт та послуг, які виконуються в межах господарської діяльності протипожежного призначення.


Роботи протипожежного призначення - монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), систем протидимного захисту, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) таких систем, спостерігання за системами протипожежного захисту, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники), вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення)

 Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Terms, Typical Form, Statement, Description, Journal, Specification on November 23, 2016852


on top