List of terms Number: 4 terms

Роботи верхолазні

Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань або без посередньо з елементів конструкцій, об ладнання, машин і механізмів, що виконую ться працівником на висоті 5 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основним засобом запо бігання падінню працівника з висоти є за побіжний пасок.


Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань або без посередньо з елементів конструкцій, облад нання, машин і механізмів,які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основним засобом запобігання падінню пра цівника з висоти є запобіжний пояс.


Роботи верхолазні

Роботи безпосередньо з конструкцій (у тому числі із засобів підмощування, що не мають засобів захисту, за відстані від межі перепаду по висоті до 2 м), які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основними засобами захисту працівника від падіння з висоти є запобіжний пояс і страхувальний канат.


Роботи верхолазні — роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу; основним засобом індивідуального захисту під час виконання верхолазних робіт є запобіжний пояс ПЛ.

 Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
Держгірпромнагляд; Order, Rule, Specification, Form, Typical Form on March 27, 200762


on top