List of terms Number: 3 terms

Робота під напругою

Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком до стру мовідних частин, які перебувають під ро бочою напругою або на відстані до цих струмовідних частин, меншій від припусти мої.


Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком до стру мовідних частин, що перебувають під робо чою напругою або на відстанях до цих стру мовідних частин, менших від допустимих.


Робота під напругою

Робота, що передбачає можливість дотику до струмопровідних частин, що перебувають під робочою напругою, або робота на відстанях до струмопровідних частин, менших від допустимих.on top