List of terms Number: 2 terms

Робот

"Робот" ("Robot") — маніпуляційний механізм, який може рухатися безперервно або від точки до точки, може використовувати чутливі елементи (сенсори) і має усі зазначені нижче характеристики.


"Робот" ("Robot") — маніпуляційний механізм, який може рухатися безперервно або від точки до точки, може використовувати чутливі елементи (сенсори) і має усі зазначені нижче характеристики:

a) багатофункціональність;

b) здатність установлювати або орієнтувати матеріал, деталі, інструменти або спеціальні пристрої за допомогою змінних рухів у тривимірному просторі;

c) оснащення трьома або більшою кількістю сервомеханізмів із замкненим або розімкненим контуром, які можуть включати крокові електродвигуни; та

d) має "можливість програмування користувачем" за допомогою методу навчи/відтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що може бути запрограмованим логічним контролером, тобто без механічного втручання.on top