List of terms Number: 9 terms

Рішення

Рішення — вид розпорядчого документа, що приймається колегіальним суб'єктом нормотворення.


Рішення — а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти України; в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України; г) рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України.


"Рішення" — окремий акт, яким митна служба приймає рішення з питання, передбаченого митним законодавством.


Рішення — вид розпорядчого документа, що приймається колегіальним суб'єктом нормотворення.


Рішення - виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” суб’єкти, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року


Рішення - рішення суду, що набрали законної сили та видані або ухвалені після набрання чинності Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, на виконання яких стягувачу нараховано пенсію або щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці (надбавки, підвищення, компенсацію втрати частини доходу, грошову допомогу), що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та залишаються невиплаченими, або рішення суду про стягнення коштів

 Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on August 22, 2018649

Рішення - рішення суду, що набрали законної сили та видані або ухвалені після набрання чинності Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, на виконання яких стягувачу нараховано пенсію, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету та залишається невиплаченою, або рішення суду про стягнення коштів

 Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on August 22, 2018649

Рішення означає Рішення (ЄС) 2018/947 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2018 року про надання Україні макрофінансової допомоги, яке може час від часу змінюватись


Рішення означає будь-який акт митних органів стосовно митного законодавства, який містить рішення в конкретній справі та має юридичні наслідки для відповідної особи чи осібon top