List of terms Number: 1 term

Річна фінансова звітність банку

Річна фінансова звітність банку — це система взаємопов'язаних узагальнювальних показників, що відображають фінансовий стан банку на кінець останнього дня звітного року та результати його діяльності за цей самий період.on top