List of terms Number: 5 terms

Ретрансляція

Ретрансляція - прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником

 Про телебачення і радіомовлення
Law of Ukraine on December 21, 19933759-XII

Ретрансляція — прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

 Про телебачення і радіомовлення
Law of Ukraine on December 21, 19933759-XII

Ретрансляція — безпосереднє та одночасне поширення організацією кабельного телебачення повного або часткового обсягу сигналів, що несуть програми інших телерадіоорганізацій без внесення до них будь-яких змін.


Під "ретрансляцією" мається на увазі одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою організацією мовлення.


"Ретрансляция" означает прием и одновременную передачу, независимо от используемых технических средств, полных и неизменных телевизионных программ, либо существенных частей таких программ, транслируемых телевещателем для приема населением.

 Європейська конвенція про транскордонне телебачення (укр/рос) (ETS N 132)
Рада Європи; Convention, International document on May 5, 1989ETS(132)


on top