List of terms Number: 1 term

Реструктурування простроченої заборгованості перед державним бюджетом

Реструктурування простроченої заборгованості перед державним бюджетом здійснюється шляхом надання за умовами повернення, строковості, платності позички, сума якої дорівнює сумі простроченої заборгованості юридичної особи — позичальника за кредитом, залученим державою або під державні гарантії.

Розмір реструктурованої простроченої заборгованості перед державним бюджетом має перевищувати суму річних платежів з погашення та обслуговування кредиту, заборгованість за яким реструктурується, та включати суму заборгованості за кредитом, відсотки та інші платежі іноземному банку, а також плату за надання гарантії або кредиту.

2. Реструктурування оформляється відповідною угодою, яка укладається між Міністерством фінансів України та юридичною особою — позичальником, яка має прострочену заборгованість перед державним бюджетом за кредитом, залученим державою або під державні гарантії. Прострочена заборгованість перед державним бюджетом реструктурується за умови її повернення до трьох років рівними платежами, які підлягають сплаті не рідше одного разу на рік. Термін повернення реструктурованої заборгованості починається з дати останнього платежу за іноземним кредитом, а в разі завершення таких розрахунків на дату підписання угоди про реструктурування — з дати підписання цієї угоди. Відсотки за користування цією позичкою сплачуються разом з наступними поточними платежами з погашення та обслуговування іноземного кредиту та платежами з повернення основної суми цієї позички.

Повернення цієї позички здійснюється у валюті кредиту, заборгованість за яким реструктурується, або в інший валюті (в тому числі національній валюті) за курсом Національного банку України на день, що передує дню перерахування.on top